Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בתי פיק"א בגבעת הפועל

 

כיום מספר בתים מוזנחים בין רחוב השניים למסילת הרכבת

פועלים כיחידים או בחבורות היו בבנימינה כבר מימיה הראשונים. מרביתם שכנו בצריפים בחצרות האיכרים. במהלך שנות העשרים של המאה ה-20', היה גרעין פועלים ותיק שעבד באופן קבוע עבור פיק"א. פועלים אלו עסקו בייבוש ביצות כבארה, סלילת כביש לזכרון יעקב ובחוות הנסיונות בזרעוניה והחל מ-1925 בגן הפרחים של פיק"א.

בשנת 1929 החלה פיק"א להקים על גבעה מצפון לבתי האיכרים ארבעה מבנים ארוכים, שבהם התגוררו תחילה 35 פועלים רובם בודדים ומיעוטם בעלי משפחות. בשנת 1930 הקצתה פיק"א לפועלים מגרשים ראשונים שעליהם נבנתה ב-1934 שכונת גבעת הפועל. הבתים הארוכים שימשו קבוצות פועלים זמניות שפנו לאחר הכשרתם בבנימינה להקמת יישובים שונים ברחבי הארץ. בראשית שנות ה-50' שכן במקום ביה"ס התיכון של בנימינה, אך המקום לא התאים ליעדו, בשל רעש הרכבת ולבסוף הוא נסגר והתלמידים נקלטו בביה"ס האזורי בפרדס חנה. לאחר מכן שימש המקום את בי"ס אורט לתקופה קצרה.