Home
מי אנחנו
תולדות המושבה
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
אלבום תמונות
בית הראשונים

 

בית הראשונים-בית צ'ודקוב

מוצגי הבית נתרמו על ידי תושבי בנימינה והמקום עוצב על ידי אורלי וחובב גבעתי תושבי בנימינה.

בחצר הבית ניתן לראות כלי חקלאות שהיו בשימוש: מחרשות, דיסקוס, מפזרת דשן כימי, משדדה ועגלת ראשונים. חלק מהמכשירים נקנו וחלקם נבנו בחצרות האיכרים מחלקים שונים (כמו מזרעת התירס ליד עגלת ראשונים). העגלה העשויה עץ הייתה שייכת לישראל שמואלביץ שנמנה על בני קבוצת שוני ממייסדי בנימינה.

בכניסה לבית ניתן לראות כלים ומכשירים ששימשו את האיכרים בחיי היום-יום: קערת כביסה, מעגלה, כדי חלב, דלי חליבה, מרססים, מורג, מגפרים, מלכודת ליונקים, קילשון ועוד. בכניסה לבית מפה המציגה את שכונותיה של בנימינה, מיקומם הגיאוגרפי ושנת היווסדן. החדר הראשון מוקדש למייסדי בנימינה: ניתן לראות את הקבוצות השונות (כפי שפורט בהקדמה) והסבר מפורט וחפצים האופייניים לתקופה שנתרמו על ידי האנשים.

במסדרון מוצגות תמונות מייבוש ביצות הכבארה, מפעל גדול שלא זכה לפרסום היות ולווה בתמיכה כספית של הברון רוטשילד.

בהמשך, תמונות מהגורן של בנימינה, תמונות אותנטיות שצולמו על ידי עוברת אורח אשר צילמה את הפועלים בזמן עבודתם. כמו כן מצוי דגם משק חקלאי פרוט והסבר לגבי המשק אותו רכשו המייסדים מידי פיק"א בשנת 1922 לאחר שהגיעו לגור בבנימינה.

החדר השני מציג את המשך תולדות המושבה: רחוב המייסדים בראשיתו שהפך לרחובה הראשי של בנימינה. ייסוד בית הכנסת. בית הספר וחגיגת הביכורים. בוויטרינות ניתן לראות מצלמות שנתרמו על ידי העולים מגרמניה ("הייקים") שהביאו את "פלאי הטכנולוגיה" למושבה. בקיר מנגד- שכונת יעקב, שכונת עולי גרוזיה שהוקמה כדי לסייע בקטיף היסמין, בית החרושת לבושם (היום "יקבי בנימינה") ובוויטרינה הקיצונית תמצית מפרחי היסמין (מ-30 ק"ג פרחים!!!)

בסוף המסדרון לכיוון הכניסה חדר נוסף זהו המטבח. ניתן לראות בו כלים שהיו בשימוש: ארגז רוח בכניסה ששימש כעין מקרר, מחבצה, תנור נפט מפואר, מטאטא זרדים, מעגלה. כלי האוכל נתרמו על ידי מלון הולץ שהיה מלון פעיל בבנימינה.